Договор за финансиране BG-RRP-3.008-0099-C01

Информация за сключен Договор за финансиране BG-RRP-3.008-0099-C01 за изпълнение на проект с наименование “Подкрепа за прехода към кръгова икономика”, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU. СВАЛИ КАТО PDF

Договор за финансиране BG-RRP-3.008-0099-C01Read More »

Funding Agreement No. BG-RRP-3.006-0506-C01

Информация за сключен Договор за финансиране № BG-RRP-3.006-0506-C01 по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ за изпълнение на предложение

Funding Agreement No. BG-RRP-3.006-0506-C01Read More »

Administrative contract for the provision of non-grant financial assistance No. BG16RFOP002-6.002-0189-C01

Information on the concluded Administrative contract for the provision of non-grant financial assistance No. BG16RFOP002-6.002-0189-C01 for the implementation of a project entitled "Restoration of SMEs by improving energy efficiency", financed by the Operational Program "Innovations and Competitiveness" 2014 - 2020, co-financed from the European Union through the European Fund for Regional Development under REACT-EU. DOWNLOAD AS PDF

Administrative contract for the provision of non-grant financial assistance No. BG16RFOP002-6.002-0189-C01Read More »

Scroll to Top