Договор за финансиране № BG-RRP-3.006-0506-C01

Информация за сключен Договор за финансиране № BG-RRP-3.006-0506-C01 по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“, финансирано от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU

СВАЛИ КАТО PDF

Scroll to Top