Договор за финансиране BG-RRP-3.008-0099-C01/17.06.2024

Информация за сключен Договор за финансиране BG-RRP-3.008-0099-C01/17.06.2024 за изпълнение на проект с наименование „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

ДОКУМЕНТИ

Scroll to Top